Cast & Crew

MARIA LOUISE VAN HESSEN-KASSEL Joke Tjalsma EISE EISINGA Paul R. Kooij DAAM FOCKEMA Michaël Bloos GERRIT PAAPE Ludo Hoogmartens ABRAHAM STAAL Rogier in ’t Hout EGBERT SJUCK GERROLD JUCKEMA VAN BURMANIA RENGERS Martijn de Rijk

KLAASJE ABES KAMSTRADette Glashouwer

JOSEPH RICHARDRaphaël Mars

HERMANUS GONGGRIJPAlbert Secuur

ROOS LEEFMANSPleun de Roode

JAN BINNESBart Harder

CONCEPT EN REGIE Sjoeke-Marije Wallendal TEKST Bouke Oldenhof ARTISTIEKE LEIDING Jos Thie PRODUCENT Freek van Duijn

HOOFD PRODUCTIE EN TECHNIEKJelle Snijder

REGIE-ASSISTENT, KOORLEIDING EN VOORSTELLINGSLEIDINGAnna Maria Versloot

REGIE-ASSISTENTVictoria Vergult (stagiair)

SCENOGRAFIE Mirjam Grote Gansey KOSTUUMONTWERP Sabine Snijders ASSISTENT KOSTUUMONTWERP Iris Elströdt DECORBOUW Sander de Haan en Frank Grootweg COMPOSITIE LIED MARIJKE MUOI’S Lowell Dijkstra GELUIDSONTWERP Compaenen, Dennis Slot en Toon Boland SOUNDSCAPE EN MUZIEK Dennis Slot VIDEO-ONTWERP Arjen Klerkx

KOSTUUM ATELIERDaan Wieman, Els van Veen, Amanda van Marion, Lise van den Bos

HAARWERKAtelier Sjoerd Didden

REKWISITEURWolly Prins

LICHTONTWERPTom Verheijen

GELUIDSOPERATORToon Boland

ZENDERTECHNIEKArnold Schut

LICHTPROGRAMMEURJJ Rotte

VIDEO- EN LICHTOPERATORMark Thewessen

BEHEERDERS GROTE KERK LEEUWARDEN Rob Tigchelaar en Hillebrant Kommerij LEVERANCIER LICHT EN PROJECTIE MHB Event Facilities LEVERANCIER GELUID Bazelman DIENARESSEN MARIJKE MUOI Addie Birkhoff, Afke Ley, Anita Gerritsen, Baukje Marijke Felkers, Berber Gerbrich Tiemersma, Carien Bloema, Cheyenne Nijboer, Doris de Vries , Esther de Vries, Geke Walsma, Githe van der Meulen, Gonneke van Hoesen Korndorffer, Grietje Keizer, Hilda van der Veen, Ina Zoetbrood, Janneke Grasmeijer, Laura van der Ploeg, Lin Scholten, Marieke Swart, Marijke Torensma, Marinka Vrancken, Nelleke van ’t Veer, Nienke Zorgdrager, Piety Bijkerk, Tineke Pot, Tineke van Reenen, Willy Nieuwhof

HOOFD COMMUNICATIESan Jonker

CONTENTREDACTIEWypkje Hettinga

VORMGEVINGBWH Ontwerpers en Barbara Jonkers

TRAILER EN TEASERSArtisan Creatives

CAMPAGNEBEELDMaartje Roos Photograhy

EDUCATIEEddy Wijnsma

MET DANK AANDe Grote Kerk Leeuwarden, Inge Adema, Leeuwarden-Fryslân 2018, NDC Media, Het Nationale Theater, Stadsschouwburg De Harmonie, Natuurmuseum Fryslân, Compaenen, Boudewijn Bruijs, Bestuur Stichting Under de Toer, Masja Austen Administratie, Kunstkade, Tryater

Waarom lig ik hier met twee schedels begraven?

Januari-maart 2018 Grote Kerk Leeuwarden